۱۳۹۹/۱۲/۲۸

کارگاه آشنایی با git

از آنجا که نبرد هوش مصنوعی شریف یک مسابقه گروهی است و بخش عمده‌ای از آن شامل کدزنی خواهد بود، شما نیاز دارید به صورت تیمی برنامه‌ریزی کرده و کد! بزنید. در این کارگاه با گیت (راهگشای برنامه‌نویسی گروهی!) آشنا شده و راجع به نحوه سازماندهی کار‌های گروهی‌تان راهنمایی می‌شوید.
در Git با مطالب و مفاهیم زیر آشنا خواهید شد:
init, add, gitignore, commit, push, pull, branch, checkout, merge
در این کارگاه تمرکز بر روی استفاده از Git داخل محصولات jetbrains است. زیرا این کار برای نیازهای فعلی کافی و راحت‌ است.
برای برنامه‌ریزی کارهای گروهی نیز با trello آشنا می شوید.
(البته داخل پرانتز باید گفت که اگر گیت یک تانک باشد، استفاده از آن به این روش و با رابط گرافیکی محصولات jetbrains مانند بازی با اسباب بازی یک تانک است)

همین حالا
ثبت نام
کنید