۱۴۰۰/۱/۲۴

کارگاه بررسی استراتژی های پرکاربر بازی

پیاده‌سازی هوش مصنوعی برای بازی ما یک پروژه‌ی نسبتا بزرگ است؛ در نتیجه برای اجرای صحیح آن به یک نقشه‌ی راه کامل و مشخص نیاز دارید. این مسیر با فهم مسئله آغاز می‌شود و سپس با ایده زدن برای راه حل ادامه پیدا می‌کند. پس از انتخاب ایده‌های مناسب و عملی ، نوبت پیاده‌سازی آن‌هاست و در آخر، زمان تست و بازنگری راه حل ارائه شده است.
در این کارگاه قصد داریم این روش ایده زدن روی مسائل بزرگ را مرور کنیم، این روش را برای نوشتن هوش مصنوعی برای بازی استفاده کنیم و در آخر، تعدادی از ایده‌های پرکاربرد بازی را بیان و پیاده‌سازی کنیم.
پس اگر نمی‌دانید پروژه‌ی خود را از کجا شروع کنید، این کارگاه را از دست ندهید.

برای مشاهده کدهای نوشته شده در این کارگاه به این مخزن مراجعه کنید.

همین حالا
ثبت نام
کنید